Đăng ký Thanh toán Check thông tin

[ONLINE] Hành trình kiếm tiền Online từ con số 0 với Google Adsense

4.550.000

Hành trình Adsense

 • Hình thức: Online
 • Số buổi/ngày: 5
 • Thời lượng: 6h/ngày
 • Tổng 30h tham gia
 • Thời gian: 9h sáng tới 3h chiều
 • Nghỉ giữa buổi: 1h

Tóm tắt hành trình

 • Buổi 1+2: Tạo Website
 • Buổi 3+4: Phát triển Website
 • Buổi 5: Khai thác và tối ưu doanh thu

Nền tảng học Online

 • Zoom
 • Google Meet